90 procent av de som tvingas gå är inte involverade i själva spelutvecklingen, säger företaget.

Drygt 600 anställda får gå från #Blizzard, men majoriteten (90 procent) av dessa sägs inte ha varit direkt involverade i spelutveckling. World of Warcraft-teamet ska inte ha påverkats alls. Den massiva friställningen motiveras med att Blizzard "konstant behöver utvärdera team och processer för verksamhetens långsiktiga välmående".

– Under de senaste åren har vår organisation växt något oerhört och vi har gjort stora investeringar i vår infrastruktur för att bättre serva vår globala community. Men när Blizzard och industrin förändras behöver vi också ta vissa svåra beslut för att adressera de förändrade behoven hos vårt företag. Trots vetskapen om detta gör det det inte lättare att låta vissa av våra team-medlemmar gå. Vi är tacksamma att ha haft möjligheten att jobba med människorna som påverkas av dagens utannonserande, vi är stolta över deras bidrag här hos Blizzard och vi önskar dem väl i framtiden, säger Blizzard-chefen Mike Morhaime.

Hur tror du att detta beslut påverkar Blizzards framtid?

Skicka en rättelse