Vi väntar fortfarande på ett slutgiltigt släppdatum #Savage 2: A Tortured Soul men enligt en intervju på FiringSquad är #S2 Games snart i betafasen av utvecklingen. De diskuterar också varför spelet blev försenat och svårigheten att kombinera realtidsstrategi med förstapersonpangande på ett bra sätt.

Marc DeForest: Combining aspects of all kinds of genres is a natural evolution for gaming. The challenge in doing it lies in not creating an overly complex game. Savage 2 is more difficult to master than a “traditional” game. That is one of the big draws to it. However, conversely to Savage 1, we have made it much easier for players to sit down and pick up on Savage 2. It is easy to grasp yet difficult to master.

Skicka en rättelse