Spelvålds inverkan på människan är tack vare en persons självständiga handlingar återigen ett brännhett ämne. Båda sidorna om diskussionen har ett gäng motbevisande undersökningar som argument men professor Patrick Markey försöker ta den gyllene mittenvägen. Hans slutsats är att våldsamma spel gör oss mer aggressiva men till en väldigt liten grad.

167 studenter ingick i studien och för att få ett så pass trovärdigt resultat som möjligt döljdes det egentliga syftet. Den gruppen som bland annat spelade #Doom 3 svarade mer aggressivt på de efterföljande frågorna än de som lirat #Tetris en stund. Skillnaden var som sagt inte stor, men den finns där enligt Markey.

Skicka en rättelse