Med ett nytt system kallat SOEmote ska spelare kunna föra över sina egna ansiktsuttryck till sina karaktärer i realtid via en webcam.

Det sex år gamla, och nu mera free-to-play, MMORPG:et #Everquest 2 kommer snart att få en annorlunda funktion.

Tekniken SOEmote ska kunna förvrida spelares röster så att de låter som till exempel en gnom eller ett troll. Den andra delen av den nya tekniken läser av spelares ansiktsuttryck och för över dem till karaktären i spelet i realtid via en webcam. En uppenbart stolt spelutvecklare presenterar SOEmote i videon nedan:

Vad tror du om den här tekniken? Är det framtiden för sociala spel?

Skicka en rättelse