Ta en extra titt på nedanstående bilder. Av den genomgående höga grafiska kvalitén och det formella varumärkesintrånget att döma är det tveksamt om #Paramount kommer att se mellan fingrarna när teamet bakom #Half-Life 2-[[mod | modifikationen]] Star Trek: Enterprise - Temporal Cold War med trevande steg närmar sig lansering. Icke desto mindre har man släppt ett halvdussin färska bilder som frånsett interiörer även visar en synnerligen välgjord 3D-modell av forskningsbefälet T'Pol.

<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Star_Trek__Enterprise_-_Temporal_Cold_War/water_61156.thumb.jpg" width="90" height="56" border="1" hspace="5" style="border: 1px solid black;"></img>
<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Star_Trek__Enterprise_-_Temporal_Cold_War/water_61152.thumb.jpg" width="100" height="56" border="1" hspace="5" style="border: 1px solid black;"></img>
<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Star_Trek__Enterprise_-_Temporal_Cold_War/water_61149.thumb.jpg" width="100" height="56" border="1" hspace="5" style="border: 1px solid black;"></img>
Star Trek: Enterprise - TCW - lovande men hotad modifikation

Läsare som vill se ytterligare bildmaterial tar med fördel del av den trailer i vilken man kortfattat redogör för något av handlingen i den färdiga - men alltså hotade - modifikationen.

[v=383]