Version 1.0.3a ser till att den ökade reparationskostnaden inte drabbar dig som inte dör lika mycket, och får zombiebjörnarna att göra ett bättre jobb.

I och med den stora 1.0.3-uppdateringen av #Diablo III ökade reparationskostnaderna med flera hundra procent. Detta ledde logiskt nog till en massiv kostnadsökning för alla, men framförallt för spelare som klarade sina strider genom att dö, återgå till närmsta spawnpunkt, dö och så vidare. Däremot slets utrustning rätt mycket även vid vardagligt användande (exempelvis när man slår sönder urnor), och #Blizzard ansåg att kostnadsökningen även straffade spelare som inte använde ovanstående taktik för att ta sig framåt. Säg därmed hej till version 1.0.3a som halverar hur mycket prylar slits vid icke dödsrelaterade situationer, samt löser problem med bland annat häxdoktorns zombiebjörn.

Klicka för mer information

Diablo III Patch 1.0.3a – v.1.0.3. 10235

The latest client patch notes can be found here.
Visit our Bug Report forum for a list of known issues.
The most recent hotfixes can be found here.

Classes
Witch Doctor
Bug Fixes
Zombie Charger
Skill Rune – Zombie Bears
Fixed a bug where Zombie Bears were unable to attack targets on slopes

Zombie Bears should no longer become stuck on objects with which they shouldn’t have collision

Items
General

Equipped items will now take "wear-and-tear" durability damage at half the previous rate
Please note that durability loss as the result of normal combat is different from the 10% durability loss characters will incur when they die. Equipped items have always suffered durability loss while fighting, and we are simply slowing the rate at which the loss occurs.

Bug Fixes
Fixed a bug that was causing Unique monsters to not drop the appropriate amount of loot when slain

Fixed a bug with linking items with 3 gem sockets

It is no longer possible to create fake achievement links

Bug Fixes
General

Fixed a bug that was causing the “Switch Hero” button to occasionally disappear after leaving a game while in town

Fixed several gold and leveling exploits

Fixed several game and service crashes (for Mac and PC)

Blizzard anser vidare att det släpps för lite bra prylar i akt 3 och 4, men det är något som kommer putsas till först i version 1.0.3b, som är tänkt att nå ut till spelarna senare i veckan.

Vad tycker du om Diablo 3 för tillfället?

Skicka en rättelse