<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Surf_s_Up/SurfsUp_02.thumb.jpg" width="100" height="75" border="1" style="border: 1px solid black;"></img>
Surf's UpAtt den tekniska utvecklingen gått en bit sedan #Epyx lät sina kunder fördriva tiden med virtuell vågsurfing i #California Games [[1987]] torde framstå extra tydligt för den som slangar ner en nyss inkommen trailer från #Ubisofts konsoltitel #Surf's Up. Spelet bygger i grund och botten på en filmlicens men sägs vara ett sportspel - ett påstående som av filmklippets innehåll att döma inte nödvändigtvis är helt överrensstämmande med genrens gängse definition.

[v=389]

Skicka en rättelse