<img align="right" src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Dawn_of_Magic/933187_20070302_screen009.thumb.jpg" width="128" height="96" border="1" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid black;"></img>De så kallade hack n' slash-rollspelen må vara simpla till upplägget, men det är inget som hindrar diverse utvecklare från att med ojämnt mellanrum släppa nya. Från den ryska utvecklaren #Sky Fallen kommer #Dawn of Magic, en veritabel klickfest fylld med stora öppna landskap och massiva mängder magier. Huruvida det räcker för ett dugligt spel läser du i vår recension.

Skicka en rättelse