Att spela handlar i mångt och mycket om en upplevelse och vad skulle inte förstärka den mer än att styra spelen med dina tankar. Företaget NeuroSky har utvecklat utrustning som gör att kontrollera enkla funktioner genom att bara tänka på dem, vilket bland annat demonstreras i #Half-Life 2. När och om denna produkt nåt konsumentmarknaden återstår att se.