Trots att #Star Wars: The Old Republic inte blev den klang- och jubelföreställning många väntade sig har #Bioware Austin satt upp målet att släppa en massiv uppdatering med nytt innehåll var sjätte vecka (Kika på nästa, Terror from Beyond, här). Austin-kontorets general manager, Matt Bromberg, förklarar:

– Vi har satt oss för att göra en stor uppdatering ungefär var sjätte vecka, vilket är nya warzones, nya operations, nya flashpoints, nya events – och göra det regelbundet. Vi kommer fortsätta med det här.

Han understryker också att de som prenumererar nu och har gjort det kommer att få så kallade cartel coins, som kommer fungera som in-game-valuta när väl spelet blir free-to-play. Ju längre du prenumererat desto större blir belöningen.

– Vi hoppas att det kommer sporra spelarna att återvända till spelet och testa det nu, avslutar Bromberg.