Även om allt fler företag köper licenser av beprövade grafikmotorer för att dra ner utvecklingskostnaderna finns det fortfarande de som satsar hårt på sina egna lösningar. Ett av dessa företag heter #Most Wanted Entertainment som förutom #Joint Task Force även jobbat på den grafikmotor de kallar för Black Noise Engine.

[v=450]