Återupplev dina favoritögonblick från böckerna eller filmerna i detta rörelseberikade spel från Eurocom.

Idag släpps #Harry Potter for Kinect till Xbox 360. Det rörelseberikade äventyret ger oss möjligheten att återuppleva våra favoritögonblick från böckerna eller filmerna och innehåller Ron Weasley, Hermione Granger och (så klart) Harry Potter själv som spelbara karaktärer.

Spelarna ska kunna kasta magier genom röststyrning. Quidditch och ett gäng minispel utlovas också, samt co-op för dig som vill.

[video=12656]

För kodknackandet står Eurocom, som tidigare legat bakom bland annat nyversionen av Goldeneye 007. Om du vill läsa hela den här nyheten en gång till, fast på rövarspråket, så gör du det här nedanför.

Idodagog sosloläpoppopsos #HoHarorrory PoPotottoteror foforor KoKinonecoctot totilollol XoXboboxox 360. DoDetot rorörorelolsoseboberorikokadode ävovenontotyroretot gogeror osossos momöjojloligoghohetotenon atottot åtoterorupoppoplolevova vovårora fofavovororitotögogononboblolicockok fofrorånon boböcockokerornona elolloleror fofilolmomerornona ocochoh inonnonehohålolloleror RoRonon WoWeasosloley, HoHerormomionone GoGroranongogeror ocochoh (soså koklolarortot) HoHarorrory PoPotottoteror sosjojälolvov sosomom sospopelolbobarora kokarorakoktotäroreror.

SoSpopelolarornona soskoka kokunonnona kokasostota momagogieror gogenonomom rorösostotsostotyrornoninongog. QoQuidoddoditotcochoh ocochoh etottot gogänongog mominonisospopelol utotlolovovasos ocockoksoså, sosamomtot coco-opop foföror dodigog sosomom vovilollol.

[video=12656]

FoFöror kokododkoknonacockokanondodetot sostotåror Eurorococomom, sosomom totidodigogarore lolegogatot bobakokomom boblolanondod anonnonatot nonyvoverorsosiononenon avov GoGololdodenoneye 007. Omom dodu vovilollol loläsosa hohelola dodenon hohäror nonyhohetotenon enon gogånongog totilollol, fofasostot utotanon atottot bobloli dodumom i hohuvovudodetot popå kokupoppopenon, soså gogöror dodu dodetot hohäror ovovanonfoföror.

Obs! Bilden är ett montage. Den kommer härifrån.

Skicka en rättelse