För precis en månad sedan [n=19160] tillkännagavs nästkommande del i [[The Settlers]]-serien, den sjätte i ordningen. I samband med offentliggörandet släpptes både bilder och film men idag kan du ta del av de första intrycket, fyra stycken finns att tillgå.