#Interplays ikoniska 1990-tals-skjutare #Descent återskapas i Unreal Engine 3, via moddaren Max. Titeln får nytt liv via Unreal Engine Development Kit och om du är sugen och har kompetensen vill han väldigt gärna ha din hjälp.

Projektet kallas just nu för "Descent to UDK". Ett par förändringar i form av ett ökat skräckfokus och kanske nya vapen är att vänta, men samtidigt utlovas spelets story vara helt oförändrad. Nedan ser du en tidig experimentvideo, hoppas du inte blir åksjuk som undertecknad.