Som en kommentar på dagens tidigare nyhet om att #Dice inte vill bli (eller vara, beroende på vem man frågar) en #Battlefield-fabrik skriver Ben Cousins på Twitter följande rader:

– Det är allmänt känt bland svenska utvecklare att Mirror's Edge 2 är i produktion hos Dice.

Det som ger lite tyngd i detta uttalande är att Cousins, som nu är anställd på #Ngmoco tidigare arbetade på #EA Easy, avknoppningen från Dice som ligger bakom #Battlefield Heroes, #Battlefield Play 4 Free och #Lords of Ultima. De satt fram till december 2011 i samma lokaler på Södermalm i Stockholm och hade förmodligen en smula insyn i den övriga verksamheten. Innan dess var han även exekutiv producent på Battlefield-varumärket.

När vi ställde frågan om vad ni läsare helst skulle vilja se från Dice, förutom ett nytt krigsspel, fick också #Mirror's Edge 2 närmare hälften av rösterna.