Glada besked för alla skjutspelsälskare - utvecklingsgänget bakom #Enemy Territory: Quake Wars lovar nu en öppen beta av spelet inom kort. Något exakt datum nämns dock inte.

60 000 nycklar ska finnas tillgängliga i en strävan att testa spelet på så många hårdvarukonfigurationer som möjligt. En ensam bana kommer att testas, vilken bär namnet "Sewer" och miljön sägs vara japansk. Faktionen Strogg har helt enkelt gömt en bas i en kloak.

"It's an interesting mix of outdoor and indoor, vehicle and infantry combat, deployables and counter-deployables and good old-fashioned FPS combat."

Men beskedet är inte utan smolk i glädjebägaren. Filportalen Fileplanet är som vanligt inblandade och för de betalande medlemmar hos Fileplanet väntar en köplats framför övriga. Först om det finns nycklar över när intresserade betalmedlemmar på sajten har fått sina kan gratismedlemmar ha en chans. Utvecklarnas eget besked är något motsägelsefullt, läs själv:

A fixed number of beta slots are being set aside for Fileplanet subscribers, so if you already have a FilePlanet subscription, you're in the front of the queue. The rest of the slots will then go to those with free FilePlanet accounts. To be clear: You don't have to pay anyone anything to participate in the ETQW Public Beta. It's up to you if you want to pay FilePlanet for use of the improved download services they provide.

Tack till Rainbearer för detta #nyhetstips!
Skicka en rättelse