#Id Softwares försök att låta Dreamcast- och PC-spelare möta varandra i #Quake 3 blev en gigantisk flopp som troligen avskräckte en hel del utvecklare från att försöka sig på något liknande. Nu har dock #Microsoft visat att det faktiskt går med sitt Windows Live och #Shadowrun något som förmodligen har inspirerat #Sega och #Petroglyph till att låta Xbox 360- och PC-ägare mötas på samma slagfält i deras realtidsstrategispel #Universe at War: Earth Assault.

Frågan är dock hur väl det kommer fungera utan en kraftig försämring av PC-spelarnas styrning då mus och tangentbords-kombinationen är en överlägsen kombination i just den här genren, åtminstone på pappret.

Cross-platform + RTS = Sant?

Skicka en rättelse