I en närmare fyra minuter lång trailer visar #Square Enix upp #Dragon Quest VII till 3DS. Filmen vittnar om en trogen remake men också med betydligt rikare detaljnivå än senast det begav sig. Detta kan bli en sällan skådad rpg-fest för 3DS-spelarna.

Spelet släpps den 7 februari i Japan och vi hoppas att det tids nog hittar ända till vår kalla nord. Originalet, känt som #Dragon Warrior VII i USA, gjorde aldrig det. Men med tanke på att nyversionerna av SNES-trilogin till DS släpptes här känns det väldigt logiskt att också 3DS-versionen av Dragon Quest VII också gör det.

<object id="sbPlayer" width="550" height="367" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://www.springboardplatform.com/mediaplayer/springboard/vi..."></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.springboardplatform.com/mediaplayer/springboard/vi..." width="550" height="367" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object>