Förra året klargjordes att filmer är på gång baserade på #Assassin's Creed och #Splinter Cell, och nu gör information gällande att #Ubisofts filmsektion (Motion Studios) slipar på en pitch för #Ghost Recon. Därefter kommer de att presentera nämnda pitch för olika Hollywood-företag och se vilka glada jeppar som nappar på möjligheterna.