#Sony har ansökt om ett patent som skulle kunna vara ett hårt slag mot begagnatmarknaden. Idén går ut på att spelen knyts till den konsol de först används på. Om spelet känner av ett annat användarkonto än det ursprungliga ska det helt enkelt inte fungera. Ingen anslutning till internet ska krävas.

I patentdokumentet säger Sony uttryckligen att de vill sätta andrahandsmarknaden under press och att teknologin är ett smidigt alternativ till lösenord och de allt vanligare Online Pass.

"Där konsolen inte är ansluten till internet kan vi inte kontrollera användningen av innehåll. Användare kan också kommunicera för att dela lösenord emellan varandra och därför kan andrahands-försäljningen inte slås ut på ett pålitligt sätt", står det.

Sony nämner inte någon specifik maskin för teknologin och inga planer uttrycks för att integrera den med nuvarande hårdvara. Värt att nämna är dock att uppföljaren till Playstation 3 förväntas presenteras under året.