#CD Projekt har skrivit en nyhet i sitt Witcher-community där de berättar att de snart kommer prata mer om betan av sitt mod-verktyg, Redkit. Mest spännande är att de också visar en bild som av allt att döma är witchern Geralts svärdsfäste. Utvecklaren säger kryptiskt:

– Åh, om ni undrar vad som som visas på bilden ovanför – det lämnar vi åt er fantasi att besvara.

Är det en teaser inför Witcher 3? CD Projekt är säkerligen medvetna om att bilden kommer få spekulationerna att flöda.