EA-chefen Gabrielle Toledano vill att fler kvinnor ska söka sig till spelbranschen. En industri som blivit oförtjänt svartmålad som sexistisk.

Att det inte står rätt till med jämställdheten och kvinnosynen inom spelbranschen är något som debatterats flitigt under lång tid. Under 2012 var det exempelvis många, främst kvinnliga, anställda som berättade om och diskuterade sexismen inom branschen på Twitter.

Gabrielle Toledano, executive vice president på #EA och även personalansvarig, håller inte med om att det är sexismen som håller kvinnorna tillbaka från branschen. Steget mellan uppfattningen och verkligheten är långt, menar hon.

– Vi har alla hört talas om debatten och många har accepterat det faktum att sexism håller kvinnor ifrån spelstudios. Låt mig klargöra, sexism och trakassering är inte något jag tar lätt på. Mitt problem är att spelbranschen utmålas som mer sexistisk än andra mansdominerade branscher. Jag vet att sexism existerar, men problemet finns inte bara i spelbranschen. Och det är inte det som håller oss tillbaka.

Hon fortsätter:

– Det finns för få kvinnliga på mitt företag så uppenbarligen finns det ett problem att lösa. Men istället för att beskyllda majoriteten bara för att de är i majoritet tror jag att lösningen börjar hos oss – kvinnorna.

Toledano har femton års erfarenhet inom branschen och menar att många kvinnor spelar och att företagen vill rekrytera kvinnliga medarbetare, men det finns – ännu – inte tillräckligt många att anställa. Hon tycker att fler kvinnor bör se sig som gamers och att de ska uppmuntras till att söka sig till tekniska utbildningar. Det behövs team där människor är och tänker olika.

– Om kvinnor inte söker sig till branschen eftersom de tror att sexism kommer hindra dem, så missar de något. Möjligheterna för kvinnor (och män) är enorma. Om vi vill förhållandet mellan antalet män och kvinnor att verkligen förändras så måste vi få kvinnor förstå detta.

Vad vetebullen sa. Därutöver: Om situationen hade varit som sådan att människor fått lika lön, oberoende av prestationer, gör ju det förklaringen till löneskillnaden än mer absurd. Då försvinner dessutom faktorn som berör att de individuella männen tjän... 23/01 Diskriminering jämställs inte i artikeln med vilken godtycklig okänd faktor som helst. "andra okända faktorer" är snarare en brasklapp man lägger in när den exakta kopplingen inte är 100-procentig. Det är i det närmaste standard för vetenskapliga artikl... 23/01 Nej, du har verkligen fel om deras slutsats. Det är som om att du inte läst undersökningen frånsett från diagrammen och mina citat. "I frånvaro av diskriminering eller andra okända faktorer som påverkar lönerna, skulle kvinnornas löner vara högre än män... 23/01 Men de drar ju sådana slutsatser. De menar att det finns en procentuell skillnad (8%) som inte går att förklara med ålder, kön, utbildning, arbete, och anger som skäl - drar som slutsats - att det antagligen (och ja, antagligen - inte definitivt, precis... 23/01 Nu är det nog du som missförstår undersökningen här. De klart och tydligt, på flera ställen och slutsatserna betonar, att löneskillnaden som kan visas ej kan förklaras med diskriminering . De skriver att diskriminering är möjlig, vilket jag ej heller... 23/01 Nu missförstår du ju helt vad rapporten menar. Det står att kvinnan presterar bättre än mannen i mansdominerande yrken, men fortfarande inte får lön i proportion till sina prestationer. Det står ju i biten du fetstilade att om kvinnan fått lön i proport... 23/01 Jag håller inte alls med, jag tycker att det är skitdåligt att samhället utvecklas mot en viss riktning. Det vore mycket skönare om allt stod still istället. (skojade lite) Utveckling kan väl vara både bra och dålig...Som det här med att samhället blir... 23/01 Tillåt mig då att använda den undersökning du refererade till. Följande är nog mest relevant för denna debatt. Nämligen hur det går för kvinnor i mansdominerade yrken: Detta var trots allt vad ämnet handlade om och SCB säger ganska tydligt att kvinnor... 23/01 Att ni orkar... ^ Fast jag gillar att ni orkar. 23/01 Du missförstår fortfarande helt vad felmarginalen innebär och hur den uträknas. Se vad jag skrivit ovan om hur den fluktuerar beroende på storleken av stickprovet. Är det inget stickprov utan hela populationen, finns det inget som helst behov av en stat... 22/01
Skicka en rättelse