Sedan #Silicon Knights förlorade en juridisk tvist med #Epic Games beordrades de efter ett domstolsbeslut att återkalla och förstöra alla osålda exemplar av bland annat #Too Human och #X-Men: Destiny. Detta har nu fått utvecklarna att be #Microsoft om att ta bort deras spel från Xbox Marketplace.

– Microsoft mottog en återkallelsenotis från Silicon Knights gällande Too Human, och vi har därefter tagit bort spelet från Xbox Live Marketplace. Vi har ingen kommentar, och är inte heller involverade, i fallet mellan Silicon Knights och Epic, meddelar Microsoft.

Too Human är numera borta från Games on Demand-tjänsten. Detsamma gäller också för demoversionen och relaterade bilder och teman.

För att läsa mer om rättstvisten mellan Silicon Knights och Epic läser du vidare här. I höstas ryktades det om att Silicon Knights enbart har fem anställda kvar och vi har också publicerat en lista på alla nedlagda Silicon Knights-spel.