Slåss med stora krigsfartyg mot varandra i ett nytt spel från Paradox Interactive.

#Paradox Interactive släppte idag information om ett helt nytt spel innehållandes stora krigsfartyg och ett flerspelarläge som inte begränsas till en specifik plattform.

#Leviathan: Warships är ett turordningsbaserat strategispel som utspelar sig på de sju haven (åtminstone ett), och som låter spelare från olika plattformar mötas i en kamp på liv och död. Elva typer av skepp och 16 stycken olika vapentyper ska finnas till spelarens behag. Med 14 stycken tillägnade flerspelarläget verkar fokus ligga där, men för den som vill spela offline ska även detta vara möjligt.

Är ett spel som inte hindrar "fanboys" från att spela med andra "fanboys" något som behagar herrskapet?

[video=13477]

Skicka en rättelse