Som en hel del gissade var Rebellions mörka teaser kopplad till både Sniper V2 Elite och någonting zombiesh. Nazi Zombie Army är dess namn.

Mot slutet av januari rapporterade vi att någonting bubblar i #Rebellion-grytan inför februari. Röjandet har nu skett och det är som en hel del gissade en ohelig blandning mellan #Sniper Elite V2 och den ständigt inkluderade zombie-världen. #Sniper Elite: Nazi Zombie Army har idag tillkännagivits fullständigt, och du kan förboka via Steam. Hitler hade nämligen ett sista kort i rockärmen – en makaber armé av odöda. Det är upp till dig att verkligen rädda världen. Det doftar co-op, samma superblodiga närbilder och mer än så.

Få en första smak genom att beskåda trailern nedan.

<object id="flashObj" width="455" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..."><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&..."></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param><param name="flashVars" value="videoId=2161431974001&playerID=871166280001&playerKey=AQ~~,AAAAACkAQxo~,JbFjHxgqCuak3gK2T7u3p0eDyamGmIu2&domain=embed&dynamicStreaming=true"></param><param name="base" value="http://admin.brightcove.com"></param><param name="seamlesstabbing" value="false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="swLiveConnect" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&..." bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=2161431974001&playerID=871166280001&playerKey=AQ~~,AAAAACkAQxo~,JbFjHxgqCuak3gK2T7u3p0eDyamGmIu2&domain=embed&dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="455" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pro..."></embed></object>

Det är lite lustigt att ett av de få spelen du kan få för dig att skjuta Hitler i även låter dig se honom och hans arméer återuppväckta för att låta dig genomföra akten åter en gång.

Skicka en rättelse