I filarkivet kan du nu hitta två uppdateringar till #Provoxgames #Space Force: Rogue Universe. Båda två plåstrar om ditt spel till versionsnummer 1.1 men en av dem är för den brittiska utgåvan medan den andra är för den amerikanska. Tyvärr har vi inte hittat någon komplett lista över de förbättringar som patchen levererar men här nedan kan du åtminstone se de viktigaste.

- Added support for higher resolution and 8x antialiasing
- New minimap features (for quests and space stations)
- Easy mode has been made simpler
- Solved or failed quests can now randomly be reactivated
- When the player hits other objects the bounce power is now lower
- Durability now depends on ship damage, instead of gameplay time
- Rebalanced experience rewards
- Time to recharge mega jump has been reduced
- User can now enable switching weapons in the middle of their battle
- Joystick options added

[fi=3745]
[fi=3746]