#Valve öppnar nu betan för Steam Trading Cards, ett för närvarande begränsat belöningssystem men som lär bli en naturlig del av plattformen i framtiden. Enkelt förklarat samlar du på dig kort och när du har en hel serie kan dessa göras till märken, som i sin tur kan användas till att smycka din profilsida men som också kan ge rabatter.

Ett övergripande erfarenhetssystem, dit märkena bidrar, används för att ytterligare personifiera de uppfräschade profilsidorna och visar bland annat hur många serier du samlat på dig. Lägg till uppgraderingsmöjligheter för märkena (samla samma serie flera gånger), att bara hälften kan fås genom spelande och resten genom byteshandel eller liknande, så inser man snart att detta kommer att bli ett metaspel utan dess like. Hattarna var bara början...

De deltagande spelen är för närvarande dessa: