[[PS3]]-tjänsten [[Home]] är snart verklighet och Peter Edward berättade under en tillställning att #Sony kommer att agera hårt mot folk som sätter i system att missbruka tjänsten på något sätt. Han gjorde det tydligt att de som gör det kommer att portas från tjänsten, och dessutom inte längre kunna ansluta till internet med maskinen.

"have to move house and buy a new PS3 before they could get online again." - Peter Edward

Skicka en rättelse