Ömsom rosat och ömsom risat - det särskilda [[multiplayer]]-stöd som #Microsoft byggt in i operativsystemet [[Windows Vista]] kommer framöver även att göras kompatibelt med [[Windows XP]]. Systemet - som kallas Games for Windows Live - används idag i Vista-utgåvorna av #Halo 2 och #Lost Planet men väntas få större genomslag i takt med att fler utvecklare Vista-anpassar sina spel. Beskedet ges av den Microsoft-anknutna bloggen Gamescore som kort fastslår att #Epics omskrivna [[TPS]]-pangare #Gears of War är en av de första titlar som står på tur för att XP-anpassa sitt flerspelarläge.

Skicka en rättelse