Det rådde idel förvirring och irritation när det blev officiellt att man skulle behöva tillstånd för LAN. Vi var helt enkelt tvungna att fråga Lotteriinspektionen själva och få lite rätsida på det hela.

Det verkade som ett elakt skämt ner vi skrev att LAN-spel kräver tillstånd från staten. Förvirring var totalt, inte bara hos er läsare, utan även hos oss som faktiskt jobbar med det hela. Vi var helt enkelt tvungna till att kontakta Lotteriinspektionen och få lite rätsida på det hela. Vad var det som Automatspelslagen egentligen handlade om och vilka påverkades? Vi frågade Elin Petersson som är jurist hos Lotteriinspektionen.

– De som påverkas av automatspelslagen och automatspelsförordningen är sådana som anordnar spel för allmänheten eller annars i förvärvssyfte genom att anordnaren tillhandahåller datorerna iordningställda för spel, skrev hon i ett mail.

Dreamhack påverkas inte av de nya reglerna

För dig som undrade hur det fungerade med regelrätta "LAN-partyn", fick vi dock ett något betryggande svar.

– Vid tillställningar som t.ex. Dreamhack tar de som besöker evenemanget med sig sin egen dator och arrangören tillhandahåller således inte datorer iordningsställda för spel och omfattas därför inte av ovan nämnda reglering.

Våldsamma spel

Något som många höjde ögonbrynen åt var att det klart och tydligt stod på Lotteriinspektionens hemsida att tillstånd inte ges till spel med våldsamt eller pornografiskt innehåll, något som skulle gjort det extremt svårt att driva ett ställe som exempelvis Inferno Online, som var först ut med att få tillstånd. Hur kommer det då sig att de fick tillstånd?

"myndigheten har idag möjlighet att sätta en åldersgräns på spel"

– Mot bakgrund av både samhällets utveckling och datorspelens utveckling de senaste 20 åren mot allt mer grafiskt verklighetstrogna spel ter det sig vanskligt om en myndighet skulle behöva godkänna eller inte tillåta förströelsespel på grund av dess innehåll, skriver hon och fortsätter.

– En sådan utveckling torde inte heller vara önskvärd mot bakgrund av bland annat borttagandet av filmcensuren och att det inte finns några regler avseende konsumtion av dataspel i övrigt. Lotteriinspektionen har sedan 2011 justerat riktlinjevillkoren och myndigheten har idag möjlighet att sätta en åldersgräns på spel, men detta aktualiseras endast i extrema undantagsfall.

I November arrangeras Gamex för fjärde året i rad

Efter den enorma diskussionen på internet, så upptäckte även Lotteriinspektionen de daterade riktlinjerna och uppdaterade sin sida. Vi var nog inte ensamma om att skicka ett litet frågande mail till dem. Frågorna var dock många fler, hur kommer det fungera med evenemang som Gamex och Retrospelsmässan, där sistnämnda drivs ideellt och har väl över 26 iordningställda maskiner.

– Gamex är, såvitt jag förstår saken, en mässa som pågår under ett begränsat antal dagar. Såsom jag tidigare skrev så omfattas inte arrangemang av tillfällig karaktär av tillståndskravet. Gamexmässan verkar balansera på gränsen till att vara ett sådant arrangemang av tillfällig karaktär. I de fallen kan man se till lagstiftarens intention med lagstiftningen, vilka typer av verksamheter är det som ska träffas av regleringen, och dit hör inte mässor.

Att saker och ting har blivit betydligt klarare och att det inte verkar lika allvarligt som vi först befarade står klart. Men alla mötesplatser där ungdomar och vuxna kan mötas för att spela tillsammans är inte Inferno Online. Hur kommer de mindre ställena klara av den här smällen? Det var en fråga som inte fick något svar, och är något vi kommer återkomma till.

Jäkla sosserier. Det är allt jag har att säga. 05/07 Det känns som att det är lagen som är konstig, inte lotteriinspektionen, som bara genomför sitt uppdrag... sen kan man väl anse att i princip alla internetcaféer bryter mot lagens andra paragraf: läser man vidare i lagen ser man ganska snart att syftet... 03/07 populärt liberalargument, det håller dock inte i praktiken lika lite som att sänkta ingångslöner skulle ge fler arbeten i servicesektorn. inget företag oavsett ekonomi anställer folk de inte hade behövt anställa bara för att de har möjligheten. det har... 02/07 Betalar varken TV-licens eller trängselskatt trots att jag tekniskt sett bor i Stockholm. Dom letar sina kryphål för att man ska betala, så jag hittar mina egna för att slippa. Hoppas verkligen internetcaféfolket lyckas bestrida det här. Annars riskerar... 02/07 För att spinna vidare på denna tråden.. Skattesatsen i sig själv är helt ointressant. Om den är 10% eller 80% är irrrelevant. Det som är intressant är vad du får för dina skattekronor. Vilken service får du och vilka tjänster är subventionerade alternat... 02/07 Nu börjar jag bli trött på folk som försöker förstå sig på, inte nödvändigtvis bara riktat till ovan citerade text. Visst, argumentera och för fram era åsikter, men ta er inte vatten över huvudet genom att bara läsa en lagparagraf rakt upp och ner och... 02/07 Lotteriinspektionen kan fara åt helvete! 02/07 Ja, och du ser ju hur åt helvete det går då. Och, nej, de får inte bygga hur som helst. De måste ansöka om tillstånd även i US of A. 02/07 FZ: skulle ni kunna skicka några följdfrågor i ämnet? Förvaltningsrätten i Luleå har ju fastslagit att datorer är TV-mottagare - hur kan de då vara automatspelmaskiner? Lagen om anordnande av visst automatspel http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820636.... 02/07 De klagomål som finns inom alla ovanstående punkter är ju för att det går multum till just det, men det sköts fortfarande dåligt. Min gissning är att det beror på låg arbetsmoral inom statliga jobb. Sjukvården är inget skatt kommer lösa. Problemet just... 02/07
Skicka en rättelse