Att intressanta karaktärer är viktiga i spel är knappast något ovanligt, men i rollspel kan de lyfta eller säkna ett spel totalt. Veteranerna på #BioWare är givetvis fullt medvetna om detta och till deras Xbox 360-spel #Mass Effect tycks de ha skapat en mycket intressant rollista som du nu kan få ett första smakprov på via den första delen i filmserien "Character Spotlight".

[v=1094]

Skicka en rättelse