#Inxile Entertainment har en fråga, och den är viktig. De undrar om vi vill se turordningsbaserade strider i #Torment: Tides of Numenera eller om vi vill ha dem i realtid, med möjligheten att pausa. Och de vill höra vad Kickstarter-finansiärerna har att säga innan de bestämmer vilken väg de ska gå.

Du kan rösta i det stängda backer-forumet.

Gällande realtidsstrider ser Inxile fördelen i att striderna inte tar alltför lång tid. Dessutom är de flexibla: du kan välja att pausa mer eller mindre efter behov. Å andra sidan finns det styrkor med ett turordningsbaserat system. Det banar vägen för mer genomtänkta strider och är mer troget genrens rötter. Det tillåter dessutom fler möjligheter utan att spelarna blir överväldigade, menar skaparna.

Läs mer om Inxiles tankar i deras långa, djupgående inlägg.