#Blizzard har på #World of Warcraft-forumet gått ut och varnat sina användare för en hotfull Trojan, som stjäl användaruppgifter i realtid. Det hjälper alltså inte om du använder dig utav en så kallad authenticator.

Ingen vidare information finns om själva trojanen, och inte heller något smidigt sätt att upptäcka den på i nuläget. #Blizzard vädjar därför sina användare att vara försiktiga och följa deras guide för att se om din dator blivit infekterad. Kör du däremot på Mac, kan du andas ut.