#Metacritics sätt att sammanställa ett antal spelrecensioner och sammanfatta dem i ett eget betyg, så kallat Metascore, får hård kritik för att vara partiskt och statistiskt opållitligt och eventuellt långt från sanningen.

Organisationen Xentax samlade in och analyserade Metascore-siffror under ett par veckor i augusti och september förra året. Resultatet är en 30-sidig rapport som sammanfattas med att man efterlyser större öppenhet kring finansiering och betygsättning från Metacritics sida, i annat fall blir siffrorna tämligen betydelselösa för läsarna.

Datan från Metacritic lämnar mycket att önska och verkar vara kraftigt partiska. När kritikernas betygssiffror inte stämmer med användarnas i en majoritet av fallen, vilket den här rapporten visat är fallet, och när valet av kritiker tycks sakna all form av formell styrning, blir validiteten och exaktheten hos datan låg. Metacritic-information måste användas med försiktighet om du använder den för att besluta om du ska köpa ett spel eller inte. Metacritics databas är av begränsad användbarhet tills dess att arbetsmetoderna och finansieringen blir mer transparenta, och att partiskheten försvinner.

Rapporten lyfter fram flera stora problem med Metacritics metoder, bland annat att sajten översätter insamlade betyg till en 100-gradig skala utan att man redovisar hur översättningen går till. Ett annat problem är att det skiljer kraftigt mellan kritikernas betyg och de betyg Metacritic-användarna sätter på samma spel. Detta gäller i synnerhet spel från utgivarbjässar som #EA, #Activision och #Rockstar, där kritikerbetygen är markant högre än användarbetygen.

För att sammanfatta: se spelbetyg som en extremt kort sammanfattning av vad någon tycker om något, inte sanningen i en siffra.