Medan en stor del av världen är upptagen med att kasta avföring på svenska King för att ha "stämt" #Stoic över deras spel #The Banner Saga (vilket inte stämmer) eller skapa spel med namn såsom "Saga of the Candy King" försöker Kotaku reda ut varför sånt här sker.

I stora drag är det konsekvensen av hur regelverket kring varumärkesskydd i USA är uppbyggt. Ett företag, eller vem som helst egentligen, har möjlighet att begära rätten till ett ord eller en fras i ett specifikt sammanhang. King har till exempel ansökt om "Candy" och "Saga" inom gebiten spel men det betyder inte att de äger ordet. Bara de har ett starkare argument när det gäller att förhindra andra från att kapitalisera på deras framgång. Det räcker med att göra en snabb sökning på Candy Crush Saga på Appstore eller Google Play för att inse att ganska många försöker göra sig en snabb hacka.

Inte så lika, trots rutnätet

"Det rör sig alltså inte om någon stämning"

Varför har de då lämnat in ett klagomål mot The Banner Sagas möjlighet för varumärkesskydd? Enligt samma regelverk måste de under den fem år långa prövoperioden visa att de ämnar att använda ordet eller frasen kommersiellt samt försvara det. Annars urholkas framtida, kanske viktigare, anspråk. Det rör sig alltså inte om någon stämning och det troliga utfallet är att The Banner Saga i sin tur får samma rätt och de kan existera bredvid varandra. Ett intressant exempel Kotaku använder är hur folk skulle reagera om Stoic lämnade in ett liknande klagomål på en presumptiv titel vid namn "The Saga of Banner", även det ett omgångsbaserat rollspel med nordisk mytologi.

Ett annat exempel är Apple, som är ett registrerat varumärke. Det hindrar ingen från att använda ordet i dagligt bruk men skulle du starta upp ett elektronikföretag med frukten i namnet skulle situationen bli en annan. Värt att notera är också att Kings anspråk inte är "registrerade varumärken" (®) ännu (bara ™).