#Command & Conquer 3: Tiberium Wars står i begrepp att uppdateras än en gång, och tanken var att den skulle landa under oktober månads första halva. Så har inte skett, men listan över ändringar är i alla fall publicerad. En lång rad balansändringar ingår och för den nyfikne förklarar en av utvecklarna exakt vad de innebär.

Skicka en rättelse