#Valve har i helgen anklagats för att potentiellt snoka i Steam-användarnas webbhistorik. I ett Reddit-inlägg hävdas att antifuskverktyget VAC (Valve Anti-cheat) ger Valve möjlighet att följa användarnas surfhistorik. VAC sägs gå igenom användarens DNS-cache, som kan ge tillgång till surfhistoriken, och därefter kontaktar Valves servrar.

Nu bemöter Valve-chefen Gabe Newell kritiken. Han svarar att VAC ibland kollar av DNS-historien, men bara om ett fusk redan upptäckts. Och det görs enbart för att upptäcka och stoppa avancerade fusk i t.ex. #Counter-Strike. Han förklarar vidare att anklagelser som dessa skapas och/eller lyfts fram av fuskare och fuskskapare, i syfte att svartmåla VAC och Valve.

There are a number of kernel-level paid cheats that relate to this Reddit thread. Cheat developers have a problem in getting cheaters to actually pay them for all the obvious reasons, so they start creating DRM and anti-cheat code for their cheats. These cheats phone home to a DRM server that confirms that a cheater has actually paid to use the cheat.

VAC checked for the presence of these cheats. If they were detected VAC then checked to see which cheat DRM server was being contacted. This second check was done by looking for a partial match to those (non-web) cheat DRM servers in the DNS cache. If found, then hashes of the matching DNS entries were sent to the VAC servers. The match was double checked on our servers and then that client was marked for a future ban. Less than a tenth of one percent of clients triggered the second check. 570 cheaters are being banned as a result.

Newell tar flera gånger upp att Valve är beroende av spelarnas förtroende, och han avslutar med en slagkraftig Q&A:

1) Do we send your browsing history to Valve? No.
2) Do we care what porn sites you visit? Oh, dear god, no. My brain just melted.
3) Is Valve using its market success to go evil? I don't think so, but you have to make the call if we are trustworthy. We try really hard to earn and keep your trust.