Det har uppdagats att Max i Uppsala har brutit mot lagen. Inte rörande hanteringen av livsmedel utan att de ställt fram en Xbox 360 i restaurangmiljön vilket det enligt automatsspelslagen krävs tillstånd för, något som blev brett uppmärksammat förra sommaren. Max kan nu välja att avlägsna konsolen eller söka tillstånd, vilket kostar 3000 kronor.

Vid Lotteriinspektionens kontroll på Max Hamburgerrestaurang, Uppsala fanns på platsen alternativt anordnades spel på en stycken elektroniska spelautomater av typen förströelsespel, XBOX 360. För att anordna spel för allmänheten på spelautomater krävs tillstånd. Det krävs också tillstånd att ställa upp vissa typer av spelautomater för allmänheten. Ni saknar tillstånd.

Det var i juni 2013 som det stod klart att det skulle krävas tillstånd för alla som bedriver verksamhet där "förstöelsespel" görs tillgängliga för allmänheten. Detta inkluderar även tv-spel i olika former och LAN-caféer såsom Interno Online blev tvungna att söka tillstånd - om det finns fler än 26 datorer i lokalen kostar det 35 000 kronor.

Vilken typ av förströelsespel som spelades på denna olagliga Xbox 360 framgår inte i brevet som myndigheten skickat till hamburgerrestaurangen - Lotteriinspektionen delar in dem i "flipperspel, skjutare, målspel, TV-spel, Spel i LAN-miljö eller via internet".