Målet i #Sim City Societies är enligt utvecklarna #Tilted Mill att skapa ett fungerande samhälle där kultur, arbete, miljö och lagar inte motverkar varandra. Detta går givetvis att åstakomma på olika sätt och i olika typer av städer och här nedan kan du se två av dessa vitt skilda stadstyper - cyberpunk och asiatisk landsbygd.

[v=1434]

[v=1435]

Skicka en rättelse