För drygt två år sedan röstades regeringens förslag om Datalagringsdirektivet igenom i riksdagen och alla telefoni- och internetleverantörer tvingades därför lagra olika typer av information om sina kunder. Saker som vilka ip-adresser som använts, avsändare och mottagare av e-post, sms och annat skulle sparas i sex månader (och högst 2 år) för att underlätta brottsbekämpning och preventiva åtgärder. Idag förklarades direktivet olagligt av EU-domstolen.

I domen står bland annat följande att läsa:

Domstolen anser att direktivet utgör ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter genom att kräva att dessa uppgifter ska lagras och genom att ge behöriga nationella myndigheter tillgång till dessa uppgifter.

Internetleverantören Bahnhof var redan då skeptiska till direktivet och vd Jon Karlung skriver i ett pressmeddelande att de avbryter all datalagring med omedelbar verkan. De ska dessutom radera de uppgifter som redan finns lagrade. Han tror dessutom att detta kan leda till en Domino-effekt.

– Både fildelningslagen Ipred och standarden ITS27 bygger ju på att det finns uppgifter sparade. Nu tar vi bort uppgifterna. De finns inte längre. Det är Bahnhofs tolkning av dagens dom.