Betatestning av nästa #Battlefield 2142-patch pågår sedan en tid och #EA meddelar att en sista testversion finns tillgänglig. Patchen aspirerar på att bli den skarpa version 1.4, men innan den släpps offentligt vill utvecklarna försäkra sig om hög stabilitet och få buggar. Om du vill delta i jakten på fel är det alltså lämpligt att plocka hem den och börja leta servrar.

Skicka en rättelse