Ron Gilbert, legendarisk kreatör bakom #Lucasarts-äventyr som #The Secret of Monkey Island, funderar på det här etiketten "indieutvecklare". Vad betyder den? I ett inlägg på sin sajt framgår det klart och tydligt att han är irriterad – trots att han i mångas ögon är just en indieutvecklare.

– Vad som irriterar mig är den här, snudd på, snobbigheten som verkar finnas inom vissa utvecklarcirklar om vad en "indie" är. Jag har hört att kreatörer som kallar sig "indie" himlar med ögonen åt andra som kallar sig "indie" eftersom dessa "klart och tydligt inte är indie".

"Måste 'indie' vara quirky och konstigt?"

I en lång rad frågeställningar lyfter Gilbert fram motsägelser. En indieskapare ska exempelvis vara oberoende, ändå finns det många som får pengar från stora utgivare. Och är man verkligen oberoende om man tar emot pengar från Kickstarter-finansiärer?

Han frågar sig om indie snarare handlar om vilken sorts spel kreatörer gör, om det handlar om att göra titlar som skiljer sig från mainstream-spelen.

– Måste "indie" vara quirky och konsigt? Måste "indiespel" vara konst?

Och om ett spel blir en framgångssaga och säljer som smör, innebär det då att kreatören inte längre är indie? Slutligen undrar Gilbert om indie inte bara är ännu ett sätt att marknadsföra sina spel på; en bricka i pr-spelet.