#Natural Motion har släppt fyra färska skärmdumpar från sitt #Backbreaker som använder sig av fysikmotorn Euphoria. Faktum är att det är #Natural Motion som ligger bakom den och de använder sitt amerikanska fotbollsspel som ett led i marknadsföringen. Nu är det väl tveksamt om det behövs då #Star Wars: Force Unleashed använder tekniken, men ett sportspel som går ut på att tackla sönder motståndaren på ett underhållande sätt tackar vi knappast nej till.

Skicka en rättelse