Likt många företags multiplattformstitlar har #Midway haft en tendens att försena Playstation 3-versionen en aning. Under gårdagens bolagsstämma försäkrade dock bolagets VD David F. Zucker att problemen inte kommer att plåga konsolen i framtiden. Problemen har helt enkelt berott på att de använt Xbox 360 som sin primära plattform och att deras motor, Unreal Engine 3, inte har fungerat lika bra med den nya tekniken i Playstation 3. Nu ska dock dessa "barnsjukdomar" vara botade vilket enligt Zucker innebär att nästa generations multiplattformstitlar kommer släppas samtidigt och vara lika bra till alla format.

For our first wave of next-gen games... lead development has been on the Xbox 360, due to its earlier introduction and larger installed base. We ran into some technical issues developing for the PlayStation 3 that have taken more time to finalize than we expected.

Skicka en rättelse