Rörelse ser ut att bli ännu viktigare i den första laddningen extrabanor.

Vi har tidigare fått veta hur banknåparna tänkt när de skapade banorna i DLC-paketet Expidition till #Titanfall men nu kan vi se resultetet i rörelse. Swampland ser ut att erbjuda intressanta möjligheter för piloter att hoppa mellan de enorma trädstammarna medan Runoff som bekant arbjuder strider i flera våningsplan. Wargames simulerade omgivningar ser ganska sterila ut men för en som skalat ner alla texturer till ett minimum i Quake är det inga konstigheter.

Skicka en rättelse