Forskare vid Stockholms Universitet har studerat vilka fysiologiska effekter våldsamma spel har på unga spelare. Studien kommer fram till att tonårspojkar som är ovana vid våldsspel påverkas med sämre sömnkvalitet och högre hjärtfrekvens.

Malena Ivarsson, doktorand vid Psykologiska institutionen, har låtit pojkar mellan 12-16 år spela ett våldsamt (#Manhunt) och ett ickevåldsamt (#Animaniacs) spel under två timmar kvällstid. Vissa av deltagarna var ovana vid våldsamma spel medan andra var vana. Morgonen efter mättes deras hjärtfrekvens, de fick lämna kortisolprov och fylla i en sömndagbok. Resultatet pekar på att de som var ovana vid spelvåld fick "signifikant högre hjärtfrevkens" både under spelandet och under natten, sov sämre och "mer negativa emotioner". Hos de spelvåldsvana ungdomarna märktes detta inte alls.

En poäng med studien är att se om och i så fall hur unga storspelare påverkas av våld i spel. En icke vetenskapligt baserad slutsats är att man bör spela mer våldsspel för att minska påverkan av våldsspel.