Visit Swedens project Democreativity har lett till såväl läbbiga som fnissiga spel.

Frodas kreativitet som bäst i demokratiska och öppna förhållanden? Det vill Visit Sweden, Sveriges officiella kanal för rese- och turistnäringen, framhålla och driver därför projektet Democreativity. Deras första fokus blev spel och därför startades en insamling för nya spelidéer och de 500 bidragen har nu, genom Högskolan i Skövde, resulterat i spelbara prototyper. Galna mattanter, läbbig utforskning och vackert upptäckande.

Resultatet av de flera hundra spelidéerna har sammanfattats i en rapport och kontentan är ganska enkel. Folk vill se fler spel där mindre fokus läggs på att vinna över en motståndare och mer på pussel och liknande utmaningar. Sociala aspekter lyfts också fram som viktiga, att kunna dela spelupplevelsen med andra. Många vill också gå ifrån de cementerade stereotyperna i spel och se andra typer av huvudkaraktärer. Du kan läsa hela sammanställningen på projektets sajt.

Skicka en rättelse