De anställda på Crytek UK har enligt rykten slutat gå till jobbet.

#Cryteks ekonomiska bekymmer tycks fortsätta. Löner har uteblivit eller inte betalats ut i sin helhet och det verkar som de anställda på det brittiska kontoret tröttnat. Enligt uppgifter till Kotaku, som bekräftas av flera anonyma källor, har uppemot 100 personer lämnat in ett formelt klagobrev och gått hem.

Det ryktas att Crytek förhandlar med #Deep Silver om ett eventuellt köp av studion och varumärket, vilket skulle rädda jobb som utvecklingen av spelet. Inget av företagen har dock kommenterat Kotakus uppgifter.

Skicka en rättelse