Efter att ha blivit stämda av Marty O'Donnell väljer Bungie att betala sin före detta kompositör 95 000 dollar.

Slutet gott, allting gott – åtminstone för Marty O'Donnell. Efter att plötsligt blivit avskedad från #Bungie i april valde O'Donnell att stämma sin före detta arbetsplats och Harold Ryan, chief executive. Han menade att de inte betalat honom den lön han hade rätt till samt att han blivit avskedad utan anledning. Bungie å sin sida svarade i maj med att förneka alla anklagelser.

Men nu slutar alltså historien med att Bungie gör upp i godo med O'Donnell genom att betala honom 95 000 dollar (ca 650 000 kronor) vilket täcker den obetalda lönen, ränta och rättsliga kostnader.

Men frågan om varför O'Donnell, som arbetat med Halo-serien och #Destiny, blev avskedad från Bungie har inte fått något svar. Kanske får vi aldrig veta.

Skicka en rättelse