[float="right"][ix="45098;w128;h96"]border: none;[/ix][/float]

Med blott tre dagar kvar - officiell lansering 4 december - har #Microsoft sent om side släppt officiell information om vad den årliga och blott 7 MB tunga höstuppdateringen för [[Xbox 360]] skall innehålla. Ett av de mest efterfrågade inslagen torde vara det utökade stödet för så kallade videocodecs - bland annat för de populära formaten [[DivX]] och Xvid. Uppdateringen öppnar därmed dörren för att strömma merparten av alla typer av videomaterial i realtid direkt från datorer till 360-konsolen.

Bland övriga nyheter nämns - frånsett föräldratimern, möjligheten att köpa och ladda ner gamla [[Xbox]]-spel samt [n=22857 Friends of Friends]-funktionen - följande:

 • Utökad spelarprofil - i ett uppenbart led att stärka communitykänslan skall varje 360-användare kunna kortfattat presentera sig själva på sitt så kallade [[GamerCard]]. Denna information skall antigen kunna vara synlig för alla eller endast för spelare på kompislistan.

 • Xbox Live Arcade Hits - några av de bäst säljande Live Arcade-titlarna skall begåvas med permanenta rabatter (enligt ett pressmeddelande handlar det genomgående av 50% prisavdrag). De första spelen att beröras sägs vara #Bankshot Billiards 2 och #Lumines LIVE (sägs kosta 800 [[Microsoft Points]] styck, motsvarande 90 kronor) samt #Marble Blast Ultra, #Small Arms och #Zuma Deluxe (sägs kosta 400 poäng, motsvarande 45 kronor).

 • Inside Xbox - en funktion genom vilken 360-användare bland annat skall få reklamerbjudanden och annan spelrelaterad information direkt från spelsajten Xbox.com.

 • Förändringar i menysystemet - det så kallade Dashboard-systemet skall genomgå en mindre revidering. Bland annat skall tidigare spelade demoversioner av arkadspel inte längre synas i användningshistoriken - en i sig blygsam nyhet som likväl efterfrågats en längre tid. Övriga Dashboard-förändringar innefattar allt från förbättrat stöd för hemmagjorda XNA-spel till utökade MSN Live Messenger-funktioner.

Vid sidan om de förändringar som direkt berör 360-[[konsol | konsolerna]] framhåller Microsoft ett par administrativa förändringar - dels möjligheten att uppgradera begränsade barnkonton till fullfjädrade Xbox-konton, och dels möjligheten att knyta ett 360-konto till ett annat Live-konto.

FZ har kommit över en handfull skärmdumpar tänkta att att närmare illustrera vad tisdagen har i sitt sköte. Läsare som därtill vill se nyheterna i rörliga bilder hittar ett 21 MB tungt filmklipp i filarkivet där ett par shortsklädda talesmän i entusiastiska ordalag redogör för höstuppdateringen.

[v=1570]
I vanlig ordning är höstuppdateringen kostnadsfri för alla 360-användare som har sin konsol ansluten till Internet. För den som vill mer eller mindre begrava sig i samtliga nyheter har FZ dessutom lyckats gräva upp förteckningen över samtliga förändringar - drygt 300 olika justeringar av olika dignitet.

Account Management

 • Added error text to direct under 13 year old user to the Web when attempting to change contact information

 • Added Messenger Signup into Xbox LIVE signup

 • Added PEGI logo icons to Game ratings scenes

 • Added support for switching between Windows Live ID accounts

 • Added Support for User Graduation

 • Added support to allow users to change the Windows Live ID they use with their Xbox LIVE gamertag

 • Added support to Migrate Zune Accounts to Xbox LIVE accounts with purchase rights

 • Added text for "in-game voice" complaint option

 • Display MS Points Web Address correctly for Korea

 • Improved blocking support for Friends Only sessions

 • Improved enforcement of Windows Live ID and Gamertag Regions

 • Improved Informational Text for cases where Gamertag already in use

 • Improved parental control support for 48 hour trial codes

 • Improved robustness when viewing friends profiles and quickly backing out

 • Improved support for account recovery when no storage devices attached to console

 • Improved support for invalid characters in phone field

 • Improved support to cancel out of Credit Card scenes during account sign-up

 • Improved support to load Dashboard after exiting from Account Recovery

 • Improved text for accounts that have been banned

 • Improved text for Direct Debit in Germany

 • Improved text for explaining Gamertag, Gamercard, etc to users signing up

 • Improved text for recovering Gamertag dialogs

 • Improved text for Zune Accounts in Sign Up app

 • Improved text spacing for Recover Gamertag dialogs in Russian

 • Improved text support for handling expired credit cards during purchase transactions

 • Improved text to inform users that only 1 profile can have auto signin enabled

 • Improved text translations for Account Management in Germany

Ads

 • Added support for Audio Mute/Unmute for video ads

Community

 • Added double-high friends list to show more details for each friend

 • Added new feature "Inside Xbox" on the Xbox LIVE blade

 • Added support for richer profile viewing including Real name, Bio, Locations, etc

 • Added support to control privacy settings for Friends of Friends viewing

 • Added support to show friends a real name

 • Added support to view Friends of Friends

 • Display actual friends count and not list item count in Add Friend page

 • Improved German localized text for recent players blade

 • Improved robustness in Friends area when rapidly pressing A and B buttons

 • Improved support of viewing Friends profiles when friend has existing pending friends requests

 • Improved text messages for Privacy Settings in Blocked Communication scenarios

 • No longer report Invitations as 'sent' when communication set to 'blocked'

Dashboard

 • Added ability to twist UI left and right to filter/sort in Media lists

 • Added 'Downloads' button to game launch page on Games Blade

 • Added fade out transitions for transitions from dash to video playback

 • Added Friends Playing Now feature to Games Blade for Xbox LIVE Arcade, Xbox Originals, Xbox 360 disc based games, and Xbox 360 Demos.

 • Added grouping support for TV & Game content in Media Blade

 • Added localization support for AM / PM in 12-hour clock format for Traditional and Simplified Chinese

 • Added sort by Title/Date for acquired Video library content

 • Added support for Featured Downloads in Arcade area of Games Blade

 • Added support for twist controls in offline Dashboard and Xbox Guide

 • Added support for updating Marketplace, Xbox LIVE and Games blade without full system update download

 • Added support for Video album art on attached hard drives in separate .jpg files

 • Added support to not write trial-version Arcade games to user's played games history (this is only for newly downloaded games after the Dec'07 update is released)

 • Allow all signed in users to access Banners in Dashboard or Marketplace, not just first signed in user

 • Arcade area shows '--' instead of '0' for gamerscore when signed out

 • Changed UI Flow for Media connectivity: default to console, and allow users to change device via X button. Also remember last chosen device

 • Disconnected MU or Controller Message persisted when launching back to Dashboard from Game Title

 • Improve accelerated scrolling speed for long lists

 • Improve transition speed of blades

 • Improved consistency in confirmation text when deleting items

 • Improved enumeration speed of lists in games blade

 • Improved error handling when signing out while viewing a marketplace ad

 • Improved handling of moving game profiles from MU to HDD

 • Improved localization text for Polish in System Update dialogs

 • Improved performance of Guide Transitions

 • Improved progress bar accuracy when moving large files from MU to HDD

 • Improved responsiveness of Dashboard overall

 • Improved robustness after attempting to resume an expired purchased video

 • Improved robustness when comparing achievements after connection to LIVE is lost

 • Improved support for Daylight Savings Time in Alaska time zone

 • Improved support for handling disc full when downloading movies from Marketplace

 • Improved text layout for blade names in CHT (Traditional Chinese)

 • Improved text on Startup page in System Blade area

 • Improved text translations for Arcade area in Japan

 • Removed PC Affiliation from the System Blade

 • Starting DVD playback with 2 or more wireless controllers shows all game pads on the console ring of light

 • Starting DVD playback with a mix of wired and wireless controllers now shows all game pads on the console ring of light

 • System Update Message in Russian properly formatted

DVD / HD-DVD

 • Added CHT language support to video players

 • Improved accuracy of tray state when ejecting multiple times

 • Improved robustness when ejecting discs from external HD-DVD drive

Family Settings

 • Added Family Play Timer Feature

 • Improved handling for resetting parental controls to default

Font Support

 • Added support for Virtual Keyboard and IME for Simplified Chinese

 • Improved CHT (Traditional Chinese) font support for game achievements

 • Gamer Profile

 • Dates and Times support region specific attributes

HDMI

 • Improved handling of AVMUTE for HDMI

 • Improved handling of CEA861 mode for HDMI

 • Improved handling of flashing during on/off mode changes

 • Improved handling of Standby-3 mode for HDMI

Keyboard

 • Added IME indicator for Messenger Conversations

 • Added support for F9 and F10 in Virtual Keyboards

 • Added support for Polish and Russian USB Keyboards

 • Improved Chatpad support for Korean Language

 • Improved handling of Caps Lock for JPN USB keyboards

 • Improved IME Japan Keyboards in Xbox Guide

 • Improved overall IME Self Learning support

 • Improved support for USB Keyboard with System UI Message displays

 • No longer show keyboard results when entering password via Chatpad or USB Keyboard

 • Removed extra '@' from CHT Virtual Keyboard

Marketplace

 • Added "Featured Items" as a top level section of Marketplace

 • Added "Featured Trailers" and "Shorts" options within the Movies area of Video Marketplace

 • Added Accelerated List Scrolling to Marketplace

 • Added List wrapping to Top Download lists in Marketplace

 • Added prefetching support for off-screen thumbnail images in Marketplace list views

 • Added support for "New Arrivals" area within Marketplace for all catalog content types

 • Added support for "Spotlight" area within Marketplace

 • Added support for displaying audio support in top level UI for videos on Marketplace

 • Added support for displaying Marketplace video previews in Full Screen mode (newly added files are encoded at higher bitrate, existing previews remain encoded at low bitrate)

 • Added support for multiple previews (varying languages) for International Video Marketplace (this is content provider dependent)

 • Added support for renting Movies in several international countries

 • Added support to Browse, Purchase, Download and play Xbox Original Games

 • Added support to cache metadata information for off-line usage in Media Blade library scenes

 • Added support to Play Now from Marketplace storefront for items already downloaded

 • Added support to prefetch off-screen thumbnails in Video Store

 • Added support to send actionable Marketplace recommendations to Friends for Arcade games

 • Added support to show audio language and subtitles for International Video Marketplace

 • Added Twist Control support for navigation and sorting

 • Allow Banner Messages to link to Arcade Titles

 • Changed "Media and Entertainment" to "Video Store"

 • Improved error handling for corrupt video content

 • Improved localization text for Belgium Profiles with Netherlands Marketplace

 • Improved robustness when service returns incorrect number of items when viewing Download History

 • Improved support of Parental Ratings with Arcade recommendations

 • Improved text for cases where License is not available for purchased video content

 • Improved text messaging for playing rental movies on consoles other than the console purchased with

 • Improved User Experience for Credit Card scenes in Russian

 • List wrapping functionality identical now between Media blade and Marketplace blade lists

 • More robust error handling for Add Points dialog page

 • TV Series on Marketplace now navigate directly to episode list instead of Season1

 • Unrated Titles now display ratings as "Rating: Pending or Unrated"

Media - All

 • Added more user friendly text for various error related messages

 • Added Shortcut keys from Remote Control: Pressing Play on a Video/Song/Picture will immediately start playback of that item from the list (pressing Start from gamepad does the same thing)

 • Added support for Album/Video artwork larger than 500kb

 • Added support to enumerate metadata in the background and not just when selected by the user

 • Added support to make sort options sticky across console reboots

 • Added support to show all available Media Sharing Servers on the local network and allow automatic re-affiliation

 • Automatically delete older versions of Optional Media Update package when new ones are downloaded

 • Improved consistency in storage naming across all areas

 • Improved performance for displaying Album Art when connected to remote sources

 • Improved text messaging when connection to PC is lost when streaming Music/Photo or videos

Media - Music

 • Added support for CD Playback from music area in Xbox 360 Guide area

 • Added support for listing multiple computer sources in Xbox Guide music sources

 • Added support for Y button to toggle full screen on and off for music visualizer

 • Disable 'play all' button when folders only contains playlists (with no audio files)

 • Disable Y button when no list items selected in Music player

 • Improved device support for new iPods (classic and 3rd gen Nano) - iPhone and iPod touch are not supported

 • Improved error handling for mixed encoded playlists (aac,mp3,wma)

 • Improved handling for MTP Music devices with >200k entries

 • Improved handling of game background music after playing videos in Dashboard

 • Improved handling of music playback over games (if music source terminates or has errors, background music returns to game background)

 • Improved performance for "Play All" with attached MTP devices

 • Improved performance of music enumeration via Guide

 • Improved robustness when playing back HFS+ formatted iPods

 • Improved support for returning to game background audio when user's music player session terminates

 • Improved support for scrolling song lists while listening to music during game playback

 • Improved support when ejecting game disc while selecting music source through Guide

Media - Pics

 • Added support to display PNG files when streamed from Windows Media Player 11 on Vista

 • Improved enumeration for PTP cameras including Cannon Powershot SD 630 and Apple Iphone

 • Improved playback performance of "Play All" when PC source has 1000s of photos and subdirectories

 • Support Folder view of Photos from MTP Portable Devices

Media - Video

 • Added 2 line support for entries in the Video Area of the Media Blade

 • Added ability to recognize Colorspace attribute for Video Marketplace Content

 • Added fade in transition for start of video playback

 • Added full screen buffering animation for streaming videos from Xbox LIVE

 • Added Suggestions scene for Video Library area in Media blade of the Dashboard

 • Added support for 16x Fast-forward/Rewind

 • Added support for AC3 embedded audio (see video faq for full information)

 • Added support for enumeration of video files from Zune 2.0 devices

 • Added support for Left Shoulder button on controller to chapter skip backward

 • Added support for Left Trigger button on controller to rewind

 • Added support for moving past the point user has viewed when doing progressive downloads of Video Marketplace videos

 • Added support for MP3 embedded audio (see video faq for full information)

 • Added support for Mpeg-4 part 2 video files in AVI containers

 • Added support for Right Shoulder button on controller to chapter skip forward

 • Added support for Right Trigger button on controller to fast forward

 • Added support for Zune Podcast video playback from Zune device

 • Added support to display metadata and thumbnails embedded in video files

 • Added support to enumerate .divx video files

 • Added support to group TV shows by Series in Video Library of Media Blade

 • Added support to group Video and Game Trailers into same area of Video Library of Media Blade

 • Added support to sort Movies or TV Shows by Title or Download date in Video Library of Media Blade

 • Added top level support to show expired or soon to expire information for purchased movies from Video Marketplace in Media Blade

 • Improve support for "Play Now" calculations with ISP that boost download for the first 20MB of a file

 • Improved accuracy of bookmark positions when video player abnormally ends

 • Improved accuracy of download progress bar after chapter skipping operations

 • Improved auto resizing experience for small (under 100x100) video files

 • Improved Bookmark / Resume experience with 60fps Interlaced WMV videos

 • Improved bookmark support while progressively downloading videos from Marketplace

 • Improved calculations for "Play Now" for Video Marketplace downloads

 • Improved deinterlacer support for video playback

 • Improved enumeration speed for user-generated video content in Media Blade

 • Improved error message support when playing back video files without valid licenses

 • Improved error message support when pulling USB drive while playing back video files

 • Improved handling for USB memory stick removal while on Video device selection list in Media blade

 • Improved handling of video playback when transitioning from 4x FF to Play with MP4 video files

 • Improved handling of WMV bookmarks when rewinding and shutting down video player

 • Improved info pane timer when playing back DRM's WMV content from Windows Media Player 11 from Windows PC

 • Improved message support for progressive video playback

 • Improved overall UI, content descriptions and navigation of Video Library of Media Blade

 • Improved performance during Fast Forward to Playback transition when playing back MP4 content

 • Improved performance for buffering and playback of streaming videos from Xbox LIVE

 • Improved performance for low bandwidth streaming of MP4 videos from Zune PC software v1.0

 • Improved performance of skip forward/backward with WMV video files

 • Improved performance of trick modes when streaming videos from Zune PC client

 • Improved performance of WMV playback for WMV7 & WMV8 encoded video files

 • Improved playback experience after extended pauses of video files from Marketplace

 • Improved playback experience when resuming from a stopped/paused state

 • Improved playback performance for h264 720p .MOV files

 • Improved playback performance with 1920x1080 MP4 files

 • Improved playback performance with 5Mb h264 encoded video files

 • Improved playback performance with 60fps 720x480 MP4 content

 • Improved playback performance with h264 files in .m4v containers

 • Improved quality for upscaled user videos when played back full screen

 • Improved quality of MP4 decoder: Global Motion Compensation and VMX optimizations

 • Improved quality of MP4 decoder: improved Interlaced Support

 • Improved quality of MP4 decoder: Out of order frame output, bidirectional motion vector handling, etc.

 • Improved quality with non-square pixel video files

 • Improved responsiveness of trick mode controls for video playback

 • Improved robustness during chapter skipping of h264 video files

 • Improved robustness for streaming problematic video files from Zune PC Software 1.0 or Windows Media Player 11

 • Improved robustness of video player when playback catches up to downloads in progressive playback scenarios

 • Improved robustness of video streaming when network congestion / stalls occur

 • Improved robustness when closing video player after attempting to play a video file that would not open

 • Improved robustness when entering and exiting video playback on a portable device repeatedly

 • Improved robustness when exiting video files encoded in h264 and playing back from attached USB HDD

 • Improved robustness when playing back Mp4 video with consecutive bad aac samples encoded into it

 • Improved robustness when shutting down console during h264 video playback

 • Improved robustness when trying to play a video recently moved from MU to HDD or vice versa

 • Improved robustness with video player when exiting player via Xbox Guide button -> Y

 • Improved support for AAC-LC 2 channel encoded audio in MP4 video files

 • Improved support for chapter skipping during progressive downloads of Marketplace Video content

 • Improved support for MP4 video files with discontinuous time stamps encoded in

 • Improved support for MP4 video playback from burned optical dvd-r's

 • Improved support for resuming downloaded videos after reaching end of an uncompleted download

 • Improved support for resuming partially downloaded videos from Marketplace

 • Improved support for using Big Button controller during video playback

 • Improved support for Video bookmarks when playing MP4 videos from USB portable hard drives

 • Improved sync of video display and info pane display when rewinding

 • Improved text for Windows Media Center setup instructions

 • Improved Trick mode support when streaming videos with AAC embedded audio

 • Improved video performance for 60fps interlaced WMV videos

 • Improved Video performance with 15Mbs 1080i 24fps WMV video files

 • Improved video playback for Fast-forward and immediate exit usage with h264 video files

 • Improved video playback of MP4 content from Zune PC Software v1.0

 • Improved video playback when source content has incorrect sync samples encoded

 • Improved video quality for SD Composite AV pack displays of the on-screen display for video controls

 • Improved video support for chapter skipping of MP4 videos

 • Improved Videotrick mode support with 24fps 1080i WMV video files

 • Improved visual display of WMV video files while rewinding

 • Improved WMV Playback performance for 60fps and 1080i 30fps videos

 • Improved WMV7 performance with VLC encoded content

 • Removed occasional purple flickers in video playback when transitioning between FF and RW

 • Removed potential 9 second delay when rewinding WMV video files

Messaging

 • Removal of stale Xbox 1 Team Recruit Messages from Xbox 360 Message Center

Messenger

 • Added "Invite Friends" scene after Messenger/Windows Live ID switching dialog

 • Added localization support for "<user> has joined conversation" in Messenger

 • Added messenger notification to Private Chat

 • Added support for adding contacts via Windows Live ID from Xbox 360 console

 • Added support for child accounts (ages 13 through 17)

 • Added support for dual platform invites / text messages to PC client

 • Added support for IME in Chatpad overlay

 • Added support to send game invite to Messenger Contact from Xbox 360

 • Display Signin option instead of Join Xbox LIVE when accessing messenger from a signed out profile

 • Improved handling of transitions between messenger conversations and personal profiles

 • Improved localization text for Spanish, Portuguese and Russian in Chat and IM dialogs

 • Improved online status reporting with accounts that have passcodes set

 • Improved performance of buddy list enumeration

 • Improved performance with greater than 250 contacts

 • Improved performance with Messenger and large lists

 • Improved support for sending multiple friends requests from messenger contact dialog

 • Improved support for signing up for Messenger on 2nd signed in profiles

 • Improved sync performance between buddies and gamertag friends during login

 • Improved text message for blocking Windows Live ID Child accounts

 • Improved visual display of Up/Down arrows on Select Contacts scene

 • No longer displaying '??' when Kanji characters are used in Messenger Display Names

 • Nudges from messenger now translated into rumble notifications on controller during game/movie playback

 • Remove flash of LED on controller when Chatpad keyboard is invoked

 • Removed 2nd notification when connection to LIVE and signed into Messenger

 • Updated icons for Messenger in Private Chat area

System

 • Added fade out transition when powering down console

 • Added support for browsing XNA games within the Games blade

 • Added support for video playback from UDFS formatted USB devices

 • Added support for XNA Game Studio Express V.2

 • Added support to connect to Apple Extreme routers in 802.11a/n mode

 • Added support to pause background downloads when streaming full screen videos or ads

 • Added support to retrieve game thumbnail directly from XNA game package

 • Added system wide support for Simplified Chinese language

 • Added text to explain flashing LED in the Ring of Light during background download low power mode

 • Addressed rare case where game disc would spin in the DVD drive while playing HD-DVD Movie in external HD-DVD drive

 • Disable Optical audio output when in low power background download mode

 • DVD player no longer converts to YCbCr709 when output is over HDMI

 • Improved auto sign-in to Xbox LIVE with Xbox 360 Wireless Adapter

 • Improved clock accuracy for S/PDIF optical streams

 • Improved compatibility with NEC WR8400N WiFi routers

 • Improved download speeds when in low power background download mode

 • Improved DVD Tray State notifications immediately after application of System Update

 • Improved Forced Aspect Ratio Changes via HDMI output (including DVI)

 • Improved handling when ejecting game disc during game start

 • Improved handling when removing MU after sending Arcade game recommendation to friend

 • Improved localization text for Wifi setup in German

 • Improved performance for Game Titles to reboot in backcompat scenarios

 • Improved performance of Xbox Guide during Messenger signin

 • Improved robustness when ejecting game disc when prompted for game title update

 • Improved robustness when inserting two MU's at the same time on the device selector scene

 • Improved support for 3rd Party Controllers

 • Improved support for Buffalo WiFi routers

 • Improved support for Creston AV receivers with HDMI

 • Improved support for JPN Corega CG-BARFX network router

 • Improved support for signing into Xbox LIVE with Big Button Controller

 • Improved support for starting console with Big Button Controller when console is charging attached Wireless Controllers

 • Improved Xbox guide performance ~2x

 • Removed "Windows-based PC" from Computers area in Systems blade

 • Removed option to "Turn off Controller" when using Big Button Controller

 • Resync the Ring of Light pattern to the boot audio/animation

 • Updated copyright dates for 2007

Sist - och i sammanhanget sannolikt minst - beskedet om när film- och tv-tjänsten Video Marketplace lanseras i Sverige lyser fortfarande med sin frånvaro. FZ erfar dock att ytterligare information i frågan är att vänta inom en vecka.

</user>

Skicka en rättelse